Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

V súčasnej dobe, pri rozšírenej podnikateľskej aktivite, firmy využívajú na svoju činnosť čoraz viac elektrických spotrebičov a náradia. Je dôležité nezabúdať, že každý spotrebič alebo elektrické ručné náradie, musí byť pri používaní bezpečný. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, musí prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou podľa platných predpisov.

Zistiť cenuLehoty revízií

Čo zahŕňa revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia?

Predmetom revízie sú všetky elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie využívané pri podnikateľskej činnosti. Preverujeme:

5

upratovacie spotrebiče, práčky, sušiče, kuchynské spotrebiče, chladničky, sporáky, varné dosky, spotrebiče pre vykurovanie, klimatizačné jednotky, čerpadlá, svietidlá, informačná technika, spotrebná elektronika, meracie prístroje a pod.

5

brúsky, leštičky,reťazové a kotúčové a priamočiare píly, krovinorezy, vŕtačky, nožnice na plech, hoblíky, ručné frézy, spájkovačky, striekacie pištole a pod.

Čo kontrolujeme pri revízii spotrebičov?

R

Kryty, držadlá, ovládacie prvky

R

Pohyblivý prívod (šnúra) a vidlica

R

ochranné prvky a vetracie otvory

R

chod motora, hluk, iskrenie

Aké skúšky a merania vykonávame?

R

Meranie odporu ochranného vodiča

R

Meranie izolačného odporu

R

Meranie unikajúcich prúdov

R

Meranie dotykového prúdu

Čo je výsledkom revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia?

Výsledky kontroly a testovania musia byť zdokumentované revíznou správou s pečiatkou a podpisom.

Keď sú výsledky revízie pozitívne, elektrický spotrebič/ručné náradie vyhovuje bezpečnému používaniu.

Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške spotrebičov a ručného náradia je potrebné archivovať po celú dobu životnosti elektrického zariadenia a musia byť v prípade potreby prístupné príslušným dozorným orgánom.

Z dôvodu starnutia, bežného opotrebenia či poškodenia, je potrebné v predpísaných intervaloch vykonávať pravidelné revízie.

Lehoty na vykonávanie revízií elektrických spotrebičov

LEHOTA (mesiace) SPOTREBIČE DRŽANÉ V RUKE
PRENOSNÉ SPOTREBIČE

3

vo vonkajšom prostredí

vo vonkajšom prostredí

6

pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch

12

pri administratívnej činnosti a vo verejne prístupných priestoroch

pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch a vo verejne prístupných priestoroch

24

používané pri administratívnej činnosti

NEPRENOSNÉ A PRIPEVNENÉ SPOTREBIČE používané vo vonkajšom prostredí sa revidujú každých 6 mesiacov. V opačnom prípade sa posudzujú v rámci revízie elektroinštalácie podľa STN 33 1500.

SPOTREBIČE POSKYTOVANÉ FORMOU PRENÁJMU sa revidujú vždy pred ich vydaním používateľovi.

Lehoty na vykonávanie revízií elektrického ručného náradia

LEHOTA (mesiace) ELEKTRICKÉ NÁRADIE TRIEDY I

2

s ktorým sa pracuje často a dlhšiu dobu

3

s ktorým sa pracuje často, ale krátkodobo

6

s ktorým sa pracuje len občas
LEHOTA (mesiace) ELEKTRICKÉ NÁRADIE TRIEDY II a III

3

s ktorým sa pracuje často a dlhšiu dobu

6

s ktorým sa pracuje často, ale krátkodobo

12

s ktorým sa pracuje len občas

TRIEDA OCHRANY I je zabezpečená základnou izoláciou a spojením
prístupných vodivých častí s ochranným vodičom siete. Pohyblivý prívod (šnúra) má 3 žily a dutinku pre ochranný kolík zásuvky.

TRIEDA OCHRANY II je zabezpečená základnou a prídavnou izoláciou (čím vznikne izolácia dvojitá) alebo zosilnenou izoláciou. Pohyblivý prívod má len dve žily, nemá dutinku pre ochranný kolík zásuvky.

TRIEDA OCHRANY III je zabezpečená napájaním bezpečným malým
napätím, napr. pomocou transformátora

 

Revízny technik

Ing. Milan Strojný
Košická 1531/43
044 14 Čaňa

Kontakt

0907 920 034
info@revizie-ems.sk

Napíšte nám