revízie elektrických zariadení v objektoch budov

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Bezpečnosť je zodpovednosťou všetkých. Obzvlášť vašou.

 

0907 920 034

Získajte najlepšiu cenu

Druh objektu

Typ revízie

GDPR

Čo ponúkame

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov skupiny A (s vysokou mierou ohrozenia), skupiny B (s vyššou mierou ohrozenia) a skupiny C (s nižšou mierou ohrozenia). Pri zariadeniach skupiny A zabezpečujeme v spolupráci s TÜV SÜD Slovakia s.r.o. aj úradné skúšky.

Ako to prebieha

 

i

Technická dokumentácia

Kontrola technickej dokumentácie za účelom úplnosti a zhodnosti s inštalovaným zariadením

U

vizuálna kontrola

Činnosť zameraná na zistenie stavu elektrického zariadenia s použitím všetkých potrebných zmyslov

Z

skúšanie a meranie

Overenie funkcie prvkov a elektrických parametrov z hľadiska bezpečnosti a ochrany osôb či majetku

l

Vypracovanie správy

Zaznamenanie výsledkov prehliadky, skúšok a meraní do revíznej správy osvedčenej razítkom a podpisom.

Prečo vykonávať revízie

V zmysle §9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 je každý zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom povinný zabezpečiť ochranu zdravia pri práci a kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení.

bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť

Dôsledky požiaru alebo úrazu pracovníka môžu byť pre firmu likvidačné. Zaistením pravidelných revízií elektrických zariadení a bleskozvodov minimalizujete toto riziko.

úspora peňazí

Úspora peňazí

Investície do revízií sú len zlomkom ceny, ktorú by ste zaplatili v prípade opravy škôd zapríčinených zlým technickým stavom zariadenia. Prevencia šetrí, nehoda utráca.

poistné plnenie

Poistné plnenie

Pri nedodržaní zákonných povinností, medzi ktoré patrí aj vykonávanie revízií, býva poistné plnenie poisťovňou krátené. Predchádzanie nehodám je najlacnejšou poistkou.

kontrola z inšpektorátu práce

Ochrana pri inšpekcii

Riadne vypracované revízne správy vyhradených elektrických zariadení vás chránia v prípade kontroly zo strany inšpektorátu práce. Pokuta za nedodržanie býva vysoká.

Dôverujú nám

Od roku 2001 pomáhame naplniť potreby našich klientov z rôznych odvetví.

Messer logo
Stormware logo
Linde logo
UPC logo