Chránime Vaše osobné údaje

 

Týmto vyhodnocujeme riziká spojené so spracovaním osobných údajov, prijímame opatrenia na minimalizáciu týchto rizík a zoznamujeme dotknuté osoby o zásadách spracovania osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

1.

Máme osobné údaje zákazníkov

(meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a ďalšie potrebné osobné údaje)

2. Máme iba osobné údaje potrebné pre podnikanie

3.

 

Nepotrebné osobné údaje nezhromažďujeme, pokiaľ zákon neprikazuje uchovanie údajov

4.

 

Nositeľov osobných údajov oboznamujeme, že spracovávame ich osobné údaje a môžu u nás žiadať o vysvetlenie, opravu, vymazanie údajov či podať námietku proti ich spracovaniu, nespokojní sa môžu obrátiť na orgán dohľadu – Úrad pre ochranu osobných údajov
5. Nemáme žiadne citlivé údaje
6. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám
7. Osobné údaje máme uložené v počítači a v telefóne chránené heslom
8. Osobné údaje máme v uzamknutej miestnosti
9. Dôležité dokumenty s osobnými údajmi máme v normálnej uzamykateľnej skrini (objednávky, faktúry a pod.)
10. Máme osobné údaje pre plnenie zákonných povinností  (vedenie účtovníctva a pod.)
11.

Máme osobné údaje pre ochranu svojich záujmov

(Správa pohľadávok, súdne / správne / iné konanie a pod.)

12. Nikomu neoprávnenému nesprístupňujeme osobné údaje
13. Nikomu neposielame nevyžiadanú poštu

 

Ing. Milan Strojný – EMS

Košická 43
044 14 Čaňa

IČO: 37736060
IČ DPH: SK1020632811

 

Dátum: 12.2 2019